Professionals

Week van het Jonge Kind Almere 2020

Voor iedereen die betrokken is bij het Jonge Kind (0 t/m 6 jaar)!


Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Graag zelfs!

Waar zien we jou en jouw organisatie terug?Het centrale thema van 2020 is TAAL!

Waarom De Week van het Jonge Kind Almere


Het concept van ‘Week of the Young Child’ is overgewaaid uit Amerika. In 2013 is de Week van het Jonge Kind voor het eerst in Nederland geïntroduceerd door Ileen Purperhart, directeur van Hestia Kinderopvang in Amsterdam.


Wij vonden dat we in een “jonge” gemeente als Almere ook die aandacht moeten vragen voor de ontwikkeling van het Jonge Kind en wilden het succesvolle en inhoudelijke concept naar Almere halen. De Week van het Jonge Kind is in 2015 voor het eerst georganiseerd in Almere! In 2020 vindt de 6e editie plaats.

Met de Week van het Jonge Kind Almere willen we aandacht vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind. Daarnaast willen we laten zien wat er in Almere gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is.


We willen voor professionals een platform bieden om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp, maar vooral ook met behulp van sprekers en workshops verdiepen en verbinden.


Daarnaast willen we organisaties in Almere die zich richten op het jonge kind een platform bieden om zich te presenteren aan de doelgroep en zo vraag en aanbod bij elkaar brengen.


Klik hier om jezelf of jouw organisatie direct aan te melden!